మానవవాదులు, హేతువాదులు, మరియు సంఘసంస్కర్తలు

గతకాలపు మానవవాదులు ప్రస్తుత మానవవాద ప్రచారకులు  మానవవాద ప్రముఖులు

గమనిక:

1. ఈ సమాచార పట్టిక సంపూర్ణం కాదు. మీకు తెలిసిన ఇతర మానవవాదుల గురించి సమాచారం ఇస్తే, దానిని కూడా పొందుపరచగలం..

2. మానవవాదాన్ని రాజకీయం చేయకూడదన్న ఉద్దేశ్యం తో, ఇచ్చట రాజకీయ నాయకుల పేర్లు ఇవ్వటం లేదు.

Media


 

Films

కమల్ హాసన్

 

Sports


 

Academics


 

Literature/Philosophy

Kodavatiganti Kutumbarao (రచయిత, చందమామ ఎడిటరు)

Srirangam Srinivasarao (సినిమా దర్శకులు)


 

Professionals